חדשות

מכתב לתושבים: מאבק למען תקציב רמת הנגב

קיצוץ דרסטי בתקציב רמת הנגב עקב חקיקת הכנסת לביטול סיווג “עיר עולים”
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי המשבר הכספי בפניו ניצבת רמת הנגב החל משנת התקציב הקרובה.


 

לתושבי המועצה שלום רב,

 

קיצוץ דרסטי בתקציב רמת הנגב עקב חקיקת הכנסת לביטול סיווג “עיר עולים”

 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי המשבר הכספי בפניו ניצבת רמת הנגב החל משנת התקציב הקרובה.

במסגרת חוק התקציב הנדון בכנסת בימים אלה, יבוטל סיווג (שנקבע בשנות החמישים) “עיר עולים” ל-60 רשויות מקומיות בהן מועצה אזורית רמת הנגב. סיווג זה היקנה זכאות לגבות 100% ארנונה ממתקני הממשלה שבתחומן.
(ברשויות אחרות זכאיות לחייב ולקבל רק 30% או 55% ארנונה).
מכספי הארנונה תוקם החל משנת 2017, קרן מיוחדת במשרד הפנים בהיקף של 500 מיליון ₪. 300 מיליון ₪ מהכסף שיילקח מרשויות במעמד סיווג עיר עולים ועוד 200 מיליון ₪ שהאוצר יוסיף. כספי הקרן יוקצו לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים שיקבעו. (בהם דירוג סוציו אקונומי, מרחק מהמרכז, גודל אוכלוסיה, היקף שטחי ארנונה חלופי ומצב כספי של הרשות)
יישום מלא של ביטול החוק (הקיצוץ התקציבי ) יהיה בתהליך הדרגתי למשך 4 שנים

 

עבור רמת הנגב שתחום שיפוטה מורכב בעיקר משמורות טבע והרבה בסיסי צבא ושטחי אש שתקבולי הארנונה מהם מהווים מרכיב הכנסה משמעותי בתקציב המועצה,
המשמעות התקציבית היא קיצוץ דרמטי בתקבולי הארנונה ממתקני הממשלה ( משרד הביטחון והשב”ס) ובאם יתקבל החוק בכנסת כככתבו וללא שינויים , תקציב המועצה יקטן בעוד 4 שנים בכ 35-40 מיליון ₪ מסך תקציב של כ-85 מיליון ₪.

השלכות החלטה זו הן מכת מוות תקציבית, שתאלץ אותנו להפסיק לתקצב ולתת שירותים מוניציפאליים אלמנטריים ואף נאלץ להתחיל לגבות תשלום על שירותים או לייקר עלות השירותים קיימים.

מליאה המועצה נדרשה לנושא זה וקבלה החלטה לפעול בכל האמצעים כדי למזער את מידת הפגיעה באופן המיידי מחד, ולהיערך לפיתוח פרויקטים מניבי ארנונה לעתיד, מאידך.

בחודשיים הקרובים נפעל לדחות את יישום ההחלטה לתקציב 2018 כדי לאפשר לנו להתארגן לקיצוץ. כמו כן נתבע הארכת משך זמן יישום הדרגתיות ההחלטה מ-4 שנים ל-10 שנים.
לטווח הארוך נפעל לבחון הגדלת הכנסות המועצה.

כמו כן, אנו בתהליך משפטי שיבחן הסדרי חלוקת הכנסות שהוטלו עלינו וכן מעמדם של הסכמים עם גורמים המשתמשים בשטחי המועצה כדי לבחון התאמות צו הארנונה למצב החדש.

תושבים יקרים
חשוב שתדעו, אף שרמת הנגב המועצה הגדולה ביותר בישראל, הרי כמעט 98% משטחה הם שטחי אש ושמורות טבע. לכך יש מחיר גבוה של העדר יכולות מיידיות לפיתוח מקורות הכנסה נוספים למועצה ולישובים.
כל יוזמה כזו כרוכה בתהליך סטטוטורי ארוך טווח.
המועצה הגדולה והיפה שלנו מעמידה בפנינו אתגר גדול של פיזור בין הישובים לבין עצמם
ובינם לבין מרכז המועצה ואו מרכז עירוני לקבלת שירותים.
המרחקים העצומים בין הישובים לבין מרכז המועצה ומוסדותיה ולמרכז עירוני, מטילים
עלויות והוצאות גבוהות מאוד על תקציב המועצה באופן יוצא דופן ן (מתן דוגמה – פינוי אשפה, הסעות לבתי הספר וחוגים באופן אבסולוטי, ביחס לסך התקציב וביחס לרשויות אחרות).

למרות האיומים שהעמידה ממשלת ישראל לקיומנו, לא נאפשר למדינה להפקירנו לגורלנו
אנו כאן כדי להישאר.
אנחנו כאן כי בחרנו להקים את ביתנו ברמת הנגב.
אנו מאמינים בהתיישבות כאן ובכוונתנו להיאבק על זכות קיומנו ועל הזכות לפתח את
רמת הנגב יישוביה וקהילותיה ולמשוך אלינו תושבים נוספים.

מליאת המועצה הקימה צוותי עבודה בתחומים השונים .
ערן דורון מנכ”ל המועצה מרכז עבודת הצוותים.
יתכן כי בהמשך ננקוט גם בצעדי מחאה אקטיביים.

אנו קוראים לכם להיות אקטיביים ומעורבים במאבק , לפנות לחברי הכנסת שלכם,
לסייע ברגע האמת .
אנו זמינים לשאלות והצעות לסיוע.

 

בברכה

ארז ירדני, מ”מ ראש המועצה
ערן דורון, מנכ”ל