חדשות

מכתב לתושבים: טיפול במכת הארבה

ראש המועצה הקים מטה במועצה, בראשות חגי רזניק מנכ”ל המועצה, לטיפול במכת הארבה ברמת הנגב


לתושבים שלום רב,

 

כידוע, נגע הארבה נמשך.

 

נרשמת התרבות מסיבית ולמרות הטיפול בנושא, אנו בעיצומה של מערכה נוספת – הן בצד החקלאי והן בניסיון למנוע את הכניסה המסיבית של הארבה לישובים.

 

הנחתי לכנס מטה פעולה לנושא. ראש המטה יהיה מנכ”ל המועצה ואיתו יעבדו בשיתוף: תברואה, יחידה סביבתית, דוברת המועצה וכן פרוייקטור שגייסנו לנושא. כמו כן, נשתף פעולה עם גורמים קשורים ועם משרד החקלאות.

 

נשמח שתעדכנו את התושבים. ניתן לפנות במייל לנייד 054-2401140 או במייל morc@rng.org.il

 

גם אני עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

 

 

בברכה, שמואל ריפמן
ראש המועצה