חדשות

מכרז 02/2015 ניהול פאב 40

לוגו ארבעים טללים

מתנ”ס רמת הנגב מזמין בזאת הצעות לבחירת מנהל לניהול פאב 40 ברמת הנגב (בהתאם להוראות מסמכי המכרז: 02/2015).


מתנ”ס רמת הנגב מזמין בזאת הצעות לבחירת מנהל לניהול פאב 40 ברמת הנגב (בהתאם להוראות מסמכי המכרז: 02/2015).

 

פאב 40 בקיבוץ טללים הוא פרוייקט חברתי הפועל בחסות מרכז הצעירים של רמת הנגב. הפאב מהווה מרכז תרבותי יחודי באיזור ומקנה תוכן תרבותי עשיר ומגוון לצעירים, מהווה פלטפורמה ליוזמה ויצירה מקומית ומקום מפגש לצעירים מרחבי רמת הנגב ומחוצה לה. הפאב מצוייד בציוד הגברה ותאורה למופעים, בר ומטבח קצה. והוא בעל מוניטין מבוסס לאחר מספר שנות פעילות מוצלחת.

הפאב מנוהל בידי זכיין חיצוני המפעיל את הפאב כעסק ומנהל את כלל ההפקות, צוות העובדים והיצע השרותים בפאב.

לטובת פעילות תרבותית בפאב יעמוד תקציב בגובה 70,000 ש”ח בשנה לפעילות תרבות מטעם מרכז הצעירים של רמת הנגב (בנוסף לגיוס תקציבים מזדמנים נוספים סה”כ כ100,000 ש”ח בשנה).

בעלי תפקידים שיועמדו לטובת הזכיין על ידי מרכז הצעירים ללא תשלום:

1. איש הגברה (סאונדמן) האחראי על ביצוע ההגברה בפועל ועל ניהול ציוד ההגברה בפאב.

2. גרפיקאי להפקת חומר שיווקי עבור הפאב.

3. מנהל תוכן המבצע את תיאומי המופעים, התשלומים וההפקה בפועל בכפוף לזכיין.

4. אחראית מדיה שיווקית ורשת חברתית (פייסבוק).

5. אחראי לוגיסטיקה ובינוי.

 

עיקרי הדרישות מהזכיין המציע

1. עדיפות לזכיין צעיר בגילאי 21 – 35, תושב המועצה האזורית רמת הנגב.

2. הזכיין ייצרף להצעתו הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה.

3. הזכיין יצרף להצעתו הצהרה בדבר איסור מכירת משקאות אלכוהול לקטינים כאמור בסעיף 193א לחוק העונשין, התשל”ז- 1977.

4. הזכיין יתחייב לפתוח את פאב 40 כל שבוע לפחות 3 פעמים בימים חמישי עד מוצ”ש ובהם יקיים במה פתוחה ו/או הופעה ו/או אירוע לפחות אחת לשבוע.

5. הזכיין יתחייב להיות חלק ממרכז צעירים רמת הנגב ויהיה נוכח במפגשים החודשיים שייקבעו על ידי מנהל מרכז הצעירים.

6. הזכיין יתחייב לעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות, ניקיון ותחזוקה ולעמוד בכל הכללים וההוראות המנויים בחוק רישוי עסקים.

7. הזכיין יצרף להצעתו רשימה של משקאות אותם הוא מתעד למכור פאב 40. למען הסר ספק מובהר כי מחירי המשקאות אשר יימכרו בפאב יהיו מחירים אשר יתואמו עם מנהל מרכז הצעירים.

8. הזכיין מתחייב כי במהלך השנה הקרובה מרגע חתימת ההסכם ישקיע הזכיין הנבחר בעיצוב, שיפור ושיפוץ תחזוקת הפאב בסכום של 40,000 ₪.

9. הזכיין יתחייב לשלם את חשבונות המים והחשמל הנובעים מאחזקה ו/או ניהול ו/או השקעה בפאב.

10. הזכיין יתחייב להעביר למנהל מרכז צעירים אישור עוסק מורשה אחת לשנה.

 

רכישת מסמכי המכרז: תמורת 100 ₪
את מעטפות המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה.

סיום מועד הגשת מעטפות המכרז 20/8/15 בשעה 10:00.

סיור למועמדים יתקיים בתאום מראש עם אבישי בטלפון 052-2250523

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לליאור: 052-6817282.