חדשות

מכרז תשתיות על לקרוואנים ברביבים

 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 103/2014
ביצוע תשתיות על לקרוואנים ברביבים

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה, מפרט וכתב כמויות למכרז 103/2014

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום שלישי 25.2.14, בשעה 9:00.
נפגשים בשער הכניסה לקיבוץ רביבים.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 9/3/2014  בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: משרדי אגף הנדסה: 08-6564102 | 08-6564119