חדשות

מכרז תשתיות ל-6 מגרשים בטללים

ביצוע תשתיות ל-6 מגרשים בטללים. סיור קבלנים – חובה: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 22/1/2015 , בשעה 09:00.
נפגשים בחנייה המרכזית בטללים. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.2.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 101/2015
ביצוע תשתיות ל-6 מגרשים בטללים

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

 

כתב כמויות
מפרט
הוראות למשתתפים

 

סיור קבלנים – חובה: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי  22/1/2015 , בשעה 09:00.
נפגשים בחנייה המרכזית בטללים.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.2.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – משרדי אגף הנדסה: 08-6564119