חדשות

מכרז תכנון ביצוע 10 יבילים כולל ממ”דים בישוב ניצנה

תכנון ביצוע 10 יבילים כולל ממ”דים בישוב ניצנה. סיור קבלנים – חובה: יתקיים באתר העבודה ביום ראשון 21/9/2014 , בשעה 09:00. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 19.10.14 בשעה 14:00


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 113/2014
תכנון ביצוע 10 יבילים כולל ממ”דים בישוב ניצנה

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

חוזה

מפרט טכני

סיור קבלנים – חובה: יתקיים באתר העבודה ביום ראשון 21/9/2014 , בשעה 09:00.
נפגשים במשרדי אגף ההנדסה במועצה ואח”כ נוסעים לניצנה.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 19.10.14 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – יש לשלוח מייל ל: צורית חפר tsurit@rng.org.il