חדשות

מכרז פיתוח ותאורה בשכונה הצפונית באשלים

 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 103/2013
פיתוח ותאורה בשכונה הצפונית באשלים

 

רכישת מסמכים: תמורת 750 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה למכרז 103/2013

מפרט טכני וכתב כמויות למכרז 103/2013

 

סיור קבלנים: חובה – יתקיים באתר עבודה ביום ראשון 17.3.13, בשעה 09:00.
נפגשים במרכז אשלים ליד המכולת.

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 3/4/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: רומן שיימוביץ’ 052-2968250  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102