חדשות

מכרז שיפוץ מרפאה במדרשת בן גוריון

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 17/4/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 106/2013
שיפוץ מרפאה במדרשת בן גוריון

 

רכישת מסמכים: תמורת 500 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה למכרז 106/2013

מפרט טכני וכתב כמויות למכרז 106/2013

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום חמישי 4.4.13, בשעה 9:00.
נפגשים במרפאה שבמדרשת בן גוריון.

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 17/4/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: ניני כפיר 050-5922399  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102