חדשות

מכרז מעונות במדרשת בן גוריון

סיור קבלנים – חובה– יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 22.1.15, בשעה 13:00. נפגשים בחנייה מימין לשער הכניסה למדרשה. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.2.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי פאושלי מס’ 102/2015
מעונות במדרשת בן גוריון

יש לשים לב לתנאי הסף המפורטים במפרט הטכני!!

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

מפרט טכני

 

סיור קבלנים – חובה– יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 22.1.15, בשעה 13:00.
נפגשים בחנייה מימין לשער הכניסה למדרשה.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.2.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – משרדי אגף הנדסה: 08-6564119