חדשות

מכרז הקמת מרכז הפעלה במ.א. רמת הנגב

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום ה’ 15.8.13 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 113/2013
הקמת מרכז הפעלה במ.א. רמת הנגב

 

רכישת מסמכים: תמורת 1500 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה למכרז 113/2013

מפרט טכני וכתב כמויות למכרז 113/2013

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 24.7.13, בשעה 10:30.
נפגשים במשרדי אגף ההנדסה במועצה.

תאריך הגשה:  לא יאוחר מיום ה’ 15.8.13 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: עודד ברזילי 050-7239641  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102