חדשות

מכרז הקמת מוקד בטחוני במרכז הפעלה במ.א. רמת הנגב

 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 104/2014
הקמת מוקד בטחוני במרכז הפעלה במ.א. רמת הנגב

 

רכישת מסמכים: תמורת 500 ש”ח שלא יוחזרו.

 

תנאי סף להשתתפות במכרז הקמת מוקד במרכז הפעלה

מפרט טכני וכתב כמויות

חוזה מוקד במרכז הפעלה

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 30/4/2014 , בשעה 11:00.
נפגשים בכניסה למבנה המועצה האזורית רמת הנגב.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 14.5.14 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: nini@rng.org.il