חדשות

מכרז – הקמת גן ילדים יביל בקדש ברנע

הקמת גן ילדים יביל בקדש ברנע. סיור קבלנים: יתקיים ביום חמישי 7/8/2014 , בשעה 09:00. נפגשים בח.ישיבות באגף ההנדסה במועצה. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 24.8.14 בשעה 14:00


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 112/2014
הקמת גן ילדים יביל בקדש ברנע

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

מפרט טכני טבלה למלוי הצעה

חוזה המכרז

 

סיור קבלנים: יתקיים ביום חמישי 7/8/2014 , בשעה 09:00.
נפגשים בח.ישיבות באגף ההנדסה במועצה.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 24.8.14 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים –  משרדי אגף הנדסה: 08-6564102