חדשות

מכרז: הקמת ביה”ס זמני במ.א. רמת הנגב

סיור קבלנים – חובה– יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 11.2.15, בשעה 10:00. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.3.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 103/2015
הקמת ביה”ס זמני במ.א. רמת הנגב

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

מפרט טכני טבלה למילוי הצעה ביה”ס זמני רמת הנגב

חוזה למכרז ביה”ס זמני ברמת הנגב

 

סיור קבלנים – חובה– יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 11.2.15, בשעה 10:00.
נפגשים באגף ההנדסה במועצה.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 1.3.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – tsurit@rng.org.il