חדשות

מכרז הקמת אולם ספורט בטון טרומי במדרשת בן גוריון

הקמת אולם ספורט בטון טרומי במדרשת בן גוריון. סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 20/7/2014 , בשעה 12:00. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 24.8.14 בשעה 14:00


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 114/2014
הקמת אולם ספורט בטון טרומי במדרשת בן גוריון

 

רכישת מסמכים: תמורת 1500 ש”ח שלא יוחזרו. המכירה החל מ- 20.7.14

מסמכי המכרז – חלק ראשון

מסמכי המכרז – חלק שני

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום ראשון 20/7/2014 , בשעה 12:00.
נפגשים במשרדי אגף ההנדסה במועצה.

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 24.8.14 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – יש לשלוח מייל ל: צורית חפר tsurit@rng.org.il |  משרדי אגף הנדסה: 08-6564102