חדשות

מכרז – הסדרת ביוב קבע בבאר מילכה

הסדרת ביוב קבע בבאר מילכה. סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 30/7/2014 , בשעה 10:00. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 10.8.14 בשעה 14:00


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 111/2014
הסדרת ביוב קבע בבאר מילכה

 

רכישת מסמכים: תמורת 500 ש”ח שלא יוחזרו.

חוזה הסדרת ביוב באר מילכה

מפרט וכתב כמויות הסדרת ביוב באר מילכה

 

סיור קבלנים: יתקיים היום רביעי  30/7/2014 , בשעה 10:00.
נפגשים בחדר המליאה במועצה האזורית רמת הנגב .

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 10.8.14 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – אוהד ברוך 054-4667662  |  משרדי אגף הנדסה: 08-6564102