חדשות

מכרז החלפת גגות אסבסט בגני ילדים ברביבים ומשאבי שדה

 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 115/2013
ביצוע החלפת גגות אסבסט בגני ילדים  ברביבים ומשאבי שדה

 

רכישת מסמכים: תמורת 300 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה למכרז 115/2013

כתב כמויות למכרז 115/2013

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום ראשון 22.12.13, בשעה 9:00.
נפגשים במזכירות ריביבים.

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 29/12/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: ניני כפיר 050-5922399  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102