חדשות

מכרז ביצוע תשתיות לגן ילדים בקדש ברנע

ביצוע תשתיות לגן ילדים בקדש ברנע. סיור קבלנים: – יתקיים באתר העבודה ביום רביעי 17.12.14, בשעה 10:00. תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 4.1.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 115/2014
ביצוע תשתיות לגן ילדים בקדש ברנע

 

רכישת מסמכים: תמורת 250 ש”ח שלא יוחזרו.

חוזה

מפרט טכני

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום רביעי  17/12/2014 , בשעה 10:00.
נפגשים במוכלת קדש ברנע (ניצני סיני).

 

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 4.1.15 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

לפרטים – משרדי אגף הנדסה: 08-6564119