חדשות

מכרז ביצוע ביצוע הסבת חדר אוכל לאולם בטללים

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 24/7/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 109/2013
ביצוע הסבת חדר אוכל לאולם בטללים

 

רכישת מסמכים: תמורת 750 ש”ח שלא יוחזרו.

 

חוזה למכרז 109/2013

כתב כמויות למכרז 109/2013

 

סיור קבלנים: יתקיים באתר העבודה ביום ראשון 14.7.13, בשעה 9:00.
נפגשים במזכירות טללים.

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום רביעי 24/7/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: ברני רוזנפלד 054-7279277  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102