חדשות

מכרז גינון והשקייה בשכונה הצפונית באשלים

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום ראשון 3/4/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה


 המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות ל:
מכרז פומבי מס’ 104/2013
גינון והשקייה בשכונה הצפונית באשלים

 

רכישת מסמכים: תמורת 500 ש”ח שלא יוחזרו.

 

מפרט טכני וכתב כמויות למכרז 104/2013

חוזה למכרז 104/2013

 

סיור קבלנים: חובה – יתקיים באתר עבודה ביום ראשון 17.3.13, בשעה 9:00.
נפגשים במרכז אשלים ליד המכולת.

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום  רביעי 3/4/2013 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות במשרדי המועצה.

לפרטים: רומן שיימוביץ’- מנהל פרויקט, 052-2968250  | משרדי אגף הנדסה: 08-6564102