חדשות

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא וצוותו ביקרו היום ברמת הנגב

ביקור מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא 9.3.14

במהלך הביקור למד המבקר על האתגרים איתם מתמודדת המועצה כמו גם ההזדמנויות בהווה ובעתיד.


בתחילת הביקור סקר ראש המועצה בפניהם את האתגרים המרכזיים איתם מתמודדת רמת הנגב כמו גם ההזדמנויות בהווה ובעתיד בתחום תוספת אוכלוסיה , הרחבת הישובים הקיימים והקמת ישובים חדשים , הקמת גבול מצרים , סוגיית המסתננים , ההתיישבות הבדואית באזור הקמת קרית ההדרכה , חלוקת הכנסות, פיתוח החקלאות והמים באזור .

הגשם הקל שירד לא מנע מהקבוצה לנסוע לתצפית גבול מצרים ולעמוד מקרוב אחר מעבר הסחורות המתבצע במסוף גבול מצרים . משם המשיכו לישוב באר מילכה שם ערכו תצפית ושמעו סקירה קצרה על הישוב והחיים בקהילה קטנה, לא הרחק מגבול מצרים . לסיום ערכו תצפית על אתר קרית ההדרכה בצומת הנגב וקיבלו הסבר מפי מנהל ההקמה של חברת ההקמה.