חדשות

לכל בעלי העסקים: ביטול כנס בעלי עסקים – אירוע “מדברן” – 5.4.2016

מדברן 2014

מכיוון שרוב בעלי העסקים פנו ישירות לקניין, הוחלט יחד עם “מידברן” , על ביטול הכנס שנקבע ל 5 לאפריל בחאן בארותיים.


שלום רב,

בשיחה עם קניין “מידברן”, אהרן אבידן, הודיע לנו אהרן, כי בעלי העסקים באזורנו פנו ישירות אליו וכבר נוצרו קשרים מסחריים.

מכיוון שרובכם פנו ישירות לקניין, הוחלט יחד עם “מידברן” , על ביטול הכנס שנקבע ל 5 לאפריל בחאן בארותיים.

למעטים שטרם פנו ל”מידברן” – ניתן עדיין לפנות ישירות לאהרן אבידן, קניין אירוע “מידברן” ולהציע את השירות או המוצרים שלכם.
פרטים:   050-5521817 | a_avidan@netvision.net.il