יעדים כלכליים

מועצה אזורית רמת הנגב רואה חשיבות רבה בפיתוח כלכלי ברמת הנגב ועושה רבות לצורך העשרת מקורות התעסוקה באזור.

 

פיתוח תיירותי

 

מחלקת התיירות בשיתוף החברה הכלכלית מקדמים פיתוח תיירות ברמת הנגב.

החברה הכלכלית מסייעת ב:

 • קידום תכניות אב ותכניות מפורטות לפיתוח תיירותי
 • ליווי הפיתוח הציבורי של המועצה מול גורמי ציבור ומשרדי ממשלה
 • סיוע בגיבוש פרוגרמה תיירותית ותכנית עיסקית


מחלקת התיירות מלווה את המיזמים התיירותיים ומסייעת ב:

 • סיוע באיתור שטח מתאים לתיירות וקידום הבקשה להליך של הקצאת קרקע בפטור ממכרז.
 • קידום בקשות ל"חממת תיירות נגב" להקצאת שעות ייעוץ וליווי לפרוייקט.
 • ליווי מול משרד התיירות וקידום קבלת מענק של מפעל מאושר בתחום התיירות.

 

פיתוח בחקלאות

 

רוב תוכניות הפיתוח מבוססות על הידע הנצבר בתחנת הניסיונות החקלאית של המועצה. ליווי מיזמים חקלאיים נעשה בתאום עם מר יענ'קלה מוסקוביץ – מנהל המו"פ החקלאי.

 

 תחומי הסיוע:

 

 • גיבוש פרוגרמות
 • סיוע באיתור קרקעות
 • תאום מול מנהל מקרקעי ישראל והרשויות
 • ליווי הוצאת היתרי בנייה
 • תאום מול משרד החקלאות ומנהלת ההשקעות בחקלאות

על פי קביעת המשרד ובכפוף לאישור וניתן לקבל כ-30% מענק השקעה.

 

תחומי פיתוח אפשריים:

 

 • מטעי זיתים לשמן ומטעי חוחבה
 • חקלאות ימית לגידול דגים סרטנים ודגי מאכל.
 • פיתוח מקורות מים והתפלת מים מליחים, כיום מקודם אתר התפלה לשלושה מיליון קוב ולעשרים מיליון קוב.

 

פיתוח בתעשייה

 

 

 • סיוע בגיבוש התוכנית העסקית.
 • סיוע בתאום מול משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 • ליווי הגשת בקשה למפעל מאושר.
 • ליווי הליך הקצאת הקרקע ביעוד לתעשייה במסגרת אזור התעשייה המרחבי הקיים (כולל תשתיות מלאות).


פרוייקט בעל מעמד של מפעל מאושר זכאי לעד 32% מענק. הממשלה מסייעת למפעלים שיוכרו כ"מפעל מאושר" עד 32% מענק – כהחזר השקעה או מסלול חלופי של פטור ממס הכנסה. ניתן לקדם מבנה מתועש שיאפשר השכרת שטחים למפעילים שיעברו אליו.

 

אזור תעשייה

ברמת הנגב מקודם אזור תעשיה מרחבי. בתב"ע מאושרת אפשרות לרכוש מגרש מפותח ע"י התמ"ת – בגדלים שונים. עלות קרקע מופחתת באזור פיתוח א' ותשתיות. היזם יגיש כחלק מהתכנית פירוט נושאי איכות הסביבה ותיבדק ההתאמה לאזור התעשיה.