חדשות

טיפול במפגעי אשפה

אשפה באזור מתקן חולות בפתחת ניצנה

מועצה אזורית רמת הנגב מתמודדת עם מפגעי אשפה מטרידים שמקורם ונדרשת לטיפול מידי בתופעה. ננקטו מספר פעולות על מנת לטפל במפגעים אלו.


פתרונות סביבתיים באזור מתקן חולות

 

כידוע, מאז החלטת הממשלה בנושא מתקן חולות, מתפקד המתקן – כמתקן פתוח. השוהים בו יכולים לצאת מהמתקן ברוב שעות היום. אופי המתקן והריחוק הגאוגרפי יצרו מצב בו השוהים מתגודדים בקבוצות בשטחים פתוחים ומשאירים שאריות מזון ולכלוך שיוצרים מפגע סביבתי, זאת מכיוון שאין להם פתרון להשלכת הפסולת מחוץ למתקן, לא ניתן להכניס פסולת למתקן השהייה ולא נמצאו הכלים המתאימים לטיפול.

בהנחיית ראש המועצה התיישבו מכלול הגורמים הקשורים למתקן למצוא פתרונות בנושא זה ולחשיבה בנושאים האחרים הקשורים להתאמת המציאות של פעילות המתקן באזורנו – שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, רשות ההגירה, רשות הטבע והגנים, הסיירת הירוקה והיחידה הסביבתית.

על מנת לצמצם את השלכת הפסולת בשטחים פתוחים בעיקר על ידי השוהים אך גם על ידי גורמים אחרים התכנסנו למספר מעגלי טיפול –

תשתיות אשפה – מופו אזורים בהם תתאפשר השלכת פסולת ואף יונחו תשתיות לפינוי אשפה.
הסברה – יונח שילוט בשפת השוהים – ערבית וטיגרית, המגדיר באופן ברור את השטחים בהם ניתן להשליך אשפה באופן מסודר ואת אלו שלא.
אכיפה – גורמי האכיפה באזור יסונכרנו סביב אופן האכיפה האפשרי במסגרת המגבלות הקיימות.

בנוסף אנו מקיימים שיח מתמיד עם ראשי היישובים והרב”שים, זאת בכדי להבין את האתגרים החדשים שנוצרו באזור.

 

השלמת הטיפול באשפה בהר הנגב

 

פזורת הבדואים בהר הנגב כוללת כארבעה מתחמים – עבדת, משולש חווה, ואדי אריכא ורמת ציפורים ובנוסף מספר מתחמים מצומצמים. לאחר שהנחה ראש המועצה להתחיל פיילוט לפינוי אשפה בעבדת, קיימנו תהליך הסברה בסיוע כפר הנוער ניצנה והיחידה הסביבתית ובשנה האחרונה פונתה האשפה באופן מסודר. עתה הורה ראש המועצה להסדיר את פינוי האשפה בהר הנגב כולו. בימים אלו אנו עמלים על השלמת הפרויקט בכוונה להגיע עד סוף השנה למנגנון נכון.