חדשות

חינוך לסביבה – פעילות היחידה הסביבתית

משאבים - פעילות יום חזרה לטבע 13.1.2014

שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית ובתי הספר, הוליד שבוע פעילויות מרתק בבתי הספר “משאבים” ו”צין”


השבוע מתקיים בבית ספר צין “שבוע לשם שינוי” בו עוברים התלמידים פעילויות בנושא צריכה נבונה, סביבה, שמירת טבע ומחזור. כחלק מהפעילות בונים התלמידים ספסל חוץ אקולוגי, מקימים תערוכה גיאולוגית ואף מלמדים אחד את השני נושאים סביבתיים שונים.

בנוסף לפעילויות השונות, יוצאים תלמידי בית הספר לסיור בוואדי אריכא וברוח החג, נטיעות בבית הספר.

 

ביה”ס משאבים התקיים “יום חזרה לטבע” בו הטמיעו התלמידים בעזרת מדריכי ניצנה ובית ספר שדה שדה-בוקר את נושא ההפרדה במקור, בהמשך למתרחש בישוב בו הם מתגוררים.

כיתות ח’ הפעילו תחנות פעילות להנאתם של כלל התלמידים ובו זמנית במגרש הספורט הגדול התקיימה פעילות יצירה מחומרים ממוחזרים וכן חומרי טבע.