חדשות

חופשת פסח בחוגי מתנ”ס רמת הנגב

יציאה לחופשה ביום ראשון 6.4.14
חזרה לפעילות ביום רביעי 23.4.14
במהלך החופשה יתקיימו שיעורי השלמה בתחומים שונים,הודעות תצאנה בנפרד.


יציאה לחופשה ביום ראשון 6.4.14

חזרה לפעילות ביום רביעי 23.4.14

במהלך החופשה יתקיימו שיעורי השלמה בתחומים שונים,הודעות תצאנה בנפרד.

 

חופשה נעימה,
צוות מתנ”ס רמת הנגב, אגף קהילה וחינוך