חדשות

חג תנועות הנוער ברמת הנגב

חג תנועות הנוער 2014

חג המעלות המועצתי המשותף לשלוש תנועות הנוער (תנועת בני המושבים, הנוער העובד והלומד ובני עקיבא) התקיים אתמול (25/11/2014) בפיתחת ניצנה.


חג המעלות המועצתי המשותף לשלוש תנועות הנוער (תנועת בני המושבים, הנוער העובד והלומד ובני עקיבא) התקיים אתמול (25/11/2014) בפיתחת ניצנה.

זהו האירוע המסכם של כלל בני הנוער לאחר חגי מעלות מרשימים בהפקתם ביישובים השונים. כיום פועלים במסגרת תנועות הנוער היישוביות למעלה מ 700 חניכים ומדריכים שפועלים במסגרות יישוביות אזוריות וארציות. לשמחתנו מידי שנה התנועה הופכת להיות יותר ויותר מרכזית ומשמעותית על אף הפיזור הגיאוגרפי .