חדשות

זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה

עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך. גובה הזיכוי משתנה בהתאם ליישוב.
בדקו האם אתם זכאים לזיכוי במס.


 

עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך. גובה הזיכוי משתנה בהתאם ליישוב. 
בדקו האם אתם זכאים לזיכוי במס.

המידע לקוח מאתר כל זכות

זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה - אתר כל זכות