חדשות

ותיקי רמת הנגב עושים הסטוריה

ותיקי רמת הנגב – אנו זקוקים לעזרתכם!! בטיפול בחומרים ההיסטוריים נמרתקים שהגיעו אל ארכיון בן גוריון במדרשה