חדשות

ועד היישוב מדרשת בן גוריון, מחפש עובד/ת להפעלת סוכנות הדואר

פרטים נוספים, ראו במסמכים המובאים להלן (נא לא להתייחס לתאריך הגשת ההצעה): תנאים להגשת הצעה למכרז וחוזה מפורט.
מוזמנים לפנות למזכירות היישוב, טל’ 08-6532124.


פרטים נוספים, ראו במסמכים המובאים להלן (נא לא להתייחס לתאריך הגשת ההצעה):

תנאים להגשת הצעה למכרז.

חוזה מפורט.

מוזמנים לפנות למזכירות היישוב, טל’ 08-6532124.