חדשות

הפרדה במקור: מכתב מראש המועצה אל התושבים

פח חום. צילום עדי נק

מליאת המועצה קיימה דיון בסוגית המשך פרוייקט ההפרדה במקור…


‏יום שני ט”ז טבת תשע”ו |
‏28 דצמבר 2015

 

לתושבים שלום

 

הנדון : הפרדה במקור

 

מליאת המועצה קיימה דיון בסוגית המשך פרוייקט ההפרדה במקור. בדיון נכחו גם תושבים אכפתיים לנושא.
בתום הדיון קיבלה מליאת המועצה את הצעתי לפיה בשנת 2016 יימשך פרוייקט ההפרדה לשני זרמים, השתתפות המועצה במימון הפרוייקט תעמוד על סכום של 150,000 ש”ח.
כמו כן הנחתי את מנכ”ל המועצה לבחון בשיתוף מנהלת היחידה הסביבתית ונציג ציבור דרכים להמשך הפרוייקט וחלופות לייעולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב המאושר בגובה 150,000 ₪.
חלופות אלה יוצגו בפני בחודש הקרוב , ולאחר מכן יוצגו בפני המליאה .

 

בברכה,
שמואל ריפמן, ראש המועצה

 

העתק:
ערן דורון, מנכ”ל
ד”ר עלית וייל שפרן, מנהלת היחידה הסביבתית
חברי מליאה