חדשות

הערכות במוסדות חינוך בתקופה הנוכחית

אירועי הימים האחרונים מחייבים אותנו לערנות ודריכות אך לוודא המשך מהלך חיים תקין על מנת שלא ניתן לטרור את פרס הפסקת שגרת החיים. המועצה פועלת בתיאום מלא עם משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הרלוונטיים וחיזקה את האבטחה המרחבית.


‏מכתב מראש המועצה, שמואל ריפמן, אל התושבים

 

לכל התושבים שלום רב,

 

אירועי הימים האחרונים מחייבים אותנו לערנות ודריכות אך לוודא המשך מהלך חיים תקין על מנת שלא ניתן לטרור את פרס הפסקת שגרת החיים. המועצה פועלת בתיאום מלא עם משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הרלוונטיים וחיזקה את האבטחה המרחבית.

 

להלן הערכות המועצה:

  • קב”ט מוסדות חינוך ומשטרת ישראל עוברים בכל מוסדות החינוך ביישובים ומתדרכים את המאבטחים שקיימים ואת הצוותים החינוכיים.
  • על פי חוזר מנכ”ל, כל גני הילדים ומעונות היום, נעולים ומותקן בהם לחצן מצוקה מקושר למוקד המשטרה.
  • הסיור הכפרי, בתיאום עם קב”ט מועצה, בודקים שוהים בלתי חוקיים באתרי הבנייה.
  • מנהלת אגף החינוך, יחד עם מנהלת השירות הפסיכולוגי, עומדים לרשות הצוותים החינוכיים הפורמאליים והבלתי פורמאליים ויוציאו דף סיוע להורים ואנשי חינוך.
  • מנהלת המחלקה לשירותים רווחה, תתדרך את העובדים הסוציאלים לתת מענים יישוביים.
  • תושבים מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים במידה ומרגישים מצוקה כלשהי.

אני מצפה ששגרת החיים ברמת הנגב תמשיך כסדרה ואני מצפה מכל תושב ותושבת שיפעלו באחריות ובאיפוק.

בברכה,
שמואל ריפמן, ראש המועצה