חדשות

הסכם היסטורי בין ירוחם לרמת הנגב

ההסכם, שנרקם בחודשים האחרונים בין שמוליק ריפמן, יו”ר המועצה האזורית רמת הנגב, ובין מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם, הושלם אמש לאחרי שאושר על ידי שתי מליאות הרשויות

 

על פי פרטי ההסכם, תועבר קרית ההדרכה (עיר הבהד”ים) מתחום שטח השיפוט של רמת הנגב לירוחם והרשויות יפעלו במשותף להקמה ופיתוח מיזמים מניבי ארנונה לקידומן של שתי הרשויות 

השגתו של ההסכם התאפשרה לאחר חודשים של הידברות ומו”מ בין ראש המועצה המקומית ירוחם וראש המועצה האזורית רמת הנגב ותוך הבנה משותפת ליצירת מודל חשיבה מחוץ לקופסא שמטרתו איחוד כוחות אזורי במקום מחלוקות.

 

שנים ארוכות של סכסוך בגין חלוקת הכנסות הגיעו לקיצן: הסכם היסטורי נחתם בין המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית ירוחם. בבסיס ההסכם שגובש, עומדת ההחלטה על העברת שטחה של קריית ההדרכה (עיר הבה”דים) משטחה של רמת הנגב לשטחה של ירוחם, והגדרת שטח נרחב מצומת הנגב בצפון ועד למכתש הגדול במזרח שבו תפעלנה שתי הרשויות במשותף לפיתוח מיזמים משותפים חדשים שהכנסותיהם יתחלקו 50% לכל רשות.

כמו כן תפעלנה שתי הרשויות במשותף בתחומי התרבות, תעשייה , תיירות, חקלאות, חינוך, קהילה, איכ”ס וכל נושא אחר למען שיפור רמה ואיכות החיים לתושבי הרשויות.

ראש המועצה האזורית רמת הנגב, שמוליק ריפמן: “כמי שליווה, דחף וקידם מאז הולדתה ובמשך למעלה מעשור את הקמת קריית ההדרכה, ביחד עם אריאל שרון, חשבתי כי ההחלטה לוותר עליה ולהעבירה לתחום שטח השיפוט של ירוחם היא הביטוי הנכון לבחירה בהקמתה באזור- יצירת מנוף לפיתוח האזור כולו למען תושביו. אני מלא הערכה לשיתוף הפעולה עם מיכאל ביטון שמנהיגותו תרמה לגיבוש הסכם חשוב זה ותאפשר לכולנו להתמקד בתנופת הפיתוח שתצעיד את האזור. טובת התושבים והאזור כולו היא המניע החשוב לגיבוש ההסכם. אני מאוד מקווה שיישום ההסכם לא יתעכב, ויאושר על לידי כל הגורמים במהרה”.

מיכאל ביטון ראש המועצה המקומית ירוחם : “ההחלטה המשותפת להכריע את סוגית הגבולות וההכנסות בין רמת נגב לירוחם היא בעלת משמעות היסטורית ומרחיקת לכת עבור ירוחם, עבור רמת נגב, כלל הנגב ובמידה מסוימת עבור מדינת ישראל כולה.

עבור ירוחם מדובר בהזדמנות לביסוס המועצה והקהילה באמצעות חיבור משמעותי ומלא אל העוגן הכלכלי המתפתח צמוד אלינו קריית ההדרכה – עיר הבה”דים . על מנת להגיע להסכמה נדרש מכל אחת מהרשויות והנהגתן לויתור, לאומץ לב ציבורי ונחישות להכרעת הסוגיה.

פשרה היסטורית זאת מאפשרת לנו להפנות מבט ומאמצים לשיתופי פעולה גדולים ומשמעותיים בתחומי התעשייה, התיירות, הפיתוח הכלכלי החינוך, התרבות הקהילה והחקלאות ועוד.

אני מאמין שיו”ר ועדת הגבולות יאמץ את המסקנות במהירות האפשרית ויחד נפעל לכך ששר הפנים ח”כ גדעון סער ייתן לפשרה זו תוקף חוקי ומעשי עוד בשנת 2014 .