מכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: “המועצה”), אגף הנדסה, מודיעים בזאת על כוונתם להתקשר עם איי.בי.איי גן מדע בע”מ ח.פ. 514331578 אשר הינו ספק יחיד לביצוע העבודות או הזמנת הטובין, לצורך ביצוע השירותים כדלהלן; אספקת מתקני משחקים מדעיים.


 

 

  1. המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: “המועצה”), אגף הנדסה, מודיעים בזאת על כוונתם להתקשר עם איי.בי.איי גן מדע בע”מ ח.פ. 514331578 אשר הינו ספק יחיד לביצוע העבודות או הזמנת הטובין, לצורך ביצוע השירותים כדלהלן; אספקת מתקני משחקים מדעיים.
  2. על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי באגף הנדסה במועצה – ספק זה הוא היחיד המסוגל לספק שירות זה.
  3.  מצ”ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה (חלק א’ | חלק ב’)
  4.  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל המועצה באגף הנדסה באמצעות דואר אלקטרוני netanel@rng.org.il , וזאת עד ליום 17.5.16 בשעה 16:00.

 

בברכה,

שמואל ריפמן
ראש המועצה