חדשות

הודעה לתושבים: הפסקת פינוי פחים חומים החל מ 1/1/2016

לידיעת התושבים – החל מתאריך 1/1/2016, יופסק פינוי הפחים החומים במועצה


הודעת ראש המועצה – הפסקת הפרדה במקור

 

במסגרת תהליכי התייעלות תקציבית בפעולות המועצה, קיבלתי החלטה כי החל מתאריך 1.1.2016, תפסיק המועצה את תקצוב פינוי הפחים החומים להפרדת פסולת לשני זרמים. החלטה זו נתקבלה לאחר בדיקה ובחינה של העלויות על תקציב המועצה שעמדו בשנת 2015 על סך 670,000 ₪.
כמובן שישובים ו/או תושבים המעוניינים להמשיך ולהפריד פסולת ביתית רטובה יכולים לעשות זאת באופן עצמאי. ככל שיידרש, תעמוד היחידה הסביבתית לשירותכם בליווי המקצועי.

המועצה תמשיך להשקיע ( כ 200,000 ₪ בשנה ) במיחזור פלסטיק, זכוכית, אלקטרוניקה , ניר , קרטונים וכיו”ב מפינות המיחזור היישוביות .

אני רוצה להודות לד”ר עלית וייל שפרן מנהלת היחידה הסביבתית והילה קפלן רכזת המחזור על הפעילות המקצועיות והמסורה.
בברכה,
שמואל ריפמן, ראש המועצה