חדשות

גם השנה זוכים בפרס

פרס ניהול תקין 11.2.2014

גם השנה קיבלת רמת הנגב את פרס שר הפנים לניהול תקין. הפרס מוענק לרמת הנגב ברציפות משנת 1993 .


פרס שר הפנים לניהול תקין לרמת הנגב

 

הפרס מוענק לרשויות המקומיות בגין שורה של קריטריונים הנבדקים על ידי משרד הפנים ובהם : ניהול כספי תקין, ניהול ארגוני תקין שכר כח אדם, מערך השירותים לתושבים ומערך התכנון ובניה.

ראוי לציין כי רמת הנגב מקבלת את הפרס לניהול תקין ברציפות מאז 1993 עת החל משרד הפנים בהענקתו.

“הפרס” אומר שמוליק ריפמן , “הוא אות הערכה לגזבר ולמח’ הנהלת החשבונות וכן למנכ”ל ולכל עובדי המועצה על כל מחלקותיה על עבודה מסורה ואחראית”.