חדשות

בתהליך בניה: מרכז הפעלה ומוקד ביטחוני

מרכז הפעלה ומוקד בטחוני1. צילום אושרה קמחי

על הדשא, ליד מחלקת הביטחון ומול משרדי המועצה, מוקם בימים אלו מרכז הפעלה ומוקד ביטחוני.


על הדשא, ליד מחלקת הביטחון ומול משרדי המועצה, מוקם בימים אלו מרכז הפעלה ומוקד ביטחוני.

 

המבנה, שגודלו כ- 160 מ”ר, בנוי כולו מבטון ומכיל בתוכו: עמדות לכל נציגי אגפי ומחלקות המועצה, אשר בעת חירום יעברו לשבת בהן.

 

במכלול זה יהיו אמצעי קשר למרכז המחשבים של המועצה ולמרכזות הטלפונים. חדר לקב”ט ולראש המועצה, חדר ישיבות קטן וחדר שרתים.
במקלט שבתוך המבנה, ישכון המוקד הביטחוני, שבו יהיו מסכים שעליהם ניתן יהיה לקלוט אירועים וכן קשר לגורמי הביטחון. במבנה גם מטבחון קטן ושירותים.

מקורות המימון באים מהמועצה, משרדי הביטחון, הפנים, החינוך, הגנת העורף והנגב והגליל.
אדריכל המבנה הוא אברהם זאק, כשלצידו הקמנו צוות יועצים למקצועות הנדרשים.
ליד המבנה יוצב גנראטור חירום, שישרת את צרכיי המרכז והמוקד בעת הפסקת חשמל.

ליוויתי את כל מהלך התכנון בשיתוף הדוק עם מוטי זנה וגורמי החוץ הרלוונטיים.
הקבלן המבצע הוא: א.נ. פרויקטים והפיקוח נעשה על ידי ולעזרתי התגייס ניני כפיר.

 

עודד ברזלי, מהנדס מחלקת הנדסה