חדשות

ברכה לפתיחת שנת הלימודים

פתיחת שנת הלימודים בבית ספר ממלכתי דתי - סיני נגב . צילום אושרה קמחי

השנה, אחרי 31 שנה, נפתח בית ספר חדש ברמת הנגב, בית הספר הממלכתי-דתי “סיני-נגב”.
מצורפת ברכת ראש המועצה לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה.
בהצלחה לכל התלמידים ולעוסקים במלאכת החינוך.


ילדים הורים ומורים יקרים

 

הבוקר פתחנו כסדרה שנת לימודים בכל מוסדות מערכת החינוך של המועצה, אליהם נכנסו למעלה מ- 2400 ילדים במעונות היום הגנים ובתי הספר, מספר המבטא יותר מכל את הצמיחה הדמוגרפית שאנו נמצאים בה בישוביינו .
להתרגשות נוספה השנה התרגשות חדשה. לראשונה פתחנו בית ספר ממלכתי דתי ברמת הנגב. זהו גם בית הספר חדש הראשון מזה כמה עשורים .
אני מרגיש כאילו כולנו שותפים לעשיה בעיצוב המציאות והעתיד של רמת הנגב להווה ודור ההמשך.

אני רוצה לאחל לכולכם שתהיה שנה נפלאה, שנה של למידה ועשייה, שנה של אושר שמחה והצלחה.
ברכה מיוחדת להורי ולילדי כיתה א’ בכל בתי הספר “צין” “משאבים” ו”נגב סיני” שמתחילים מסע למקומות מופלאים המסע המרתק של רכישת הדעת, מסע שייקח אתכם אל עולמות מופלאים של מילים, מספרים, תופעות טבע, היסטוריה וכמובן, עולם של ערכים.

 

תודה מיוחדת והערכה בשם כולנו אני מבקש להעניק לצוות אגף קהילה וחינוך בראשם המנהל היוצא ערן דורון , מאיה שמנצחת ביד רמה ולכל צוות האגף על שלוחותיו, לצוותי החינוך בישובים, מנהלי בתי הספר וצוותי המורים, לדוד סבח ובת שבע על הכנת מערך ההסעות, לצוות המסור והמקצועני של אגף הנדסה והתיישבות בראשותו של נתנאל כהן ושירה מור יוסף המהנדסת שעמדו במשימה הכל כך מורכבת של הקמת בית ספר חדש, בזמן קצר ובאיכות יוצאת דופן וזאת בנוסף לכל המשימות הנוספות .
תודה לכל עובדי המועצה שסייעו וברכות לד”ר ספי מלכיאור.

 

לכולכם אני רוצה להקדיש את שירו של בנימין טנא :

שָנָה כִי תִכְלֶה – שָנָה כִי תָבֹוא
מָה הִתְּבֵָרְך אָז כָל אִיש בִלְבָבֹו
הֲיִי הַשָנָה הַּבָאָה שְנַת צְבָעִים
ירקּות יעָרֹות שֶּבָרּוחַ זָעִים,
וְזָהָב שִּבֳלִים בַּקָמָה הּבְשֵלָה,
וְאֶֹדם לִבְלּוב שֶל אַּלֹון וְאֵלָה,
וְסֹומֵק תַּפּוחַ וורדות אֲפְַרסֵק
וְצָהֹב אַּגָס לַּקֹוטֵף הּוא שֹוֵקק.
וְשָחֹר רגָבִים ושְחִימּות התלמים
וְלֹובֵן קירֹות שֶל בָּתִים שֶּקָמִים
ותְכֹול הַשָמִים עִם שַחַר צֹוהֵל –
פֹוֵרחַ, זֹוֵרחַ לָעַם העָמֵל

שמוליק ריפמן , ראש המועצה

 

 

בתמונות: פתיחת שנת הלימודים בבית ספר ממלכתי דתי – סיני נגב 
צילומים: אדוה לויד | אושרה קמחי