חדשות

ביקור שר הפנים, מר גדעון סער, ברמת הנגב

שר הפנים גדעון סער מבקר ברמת הנגב. שיאו של הביקור היה בביקור השר בליווי אביו, ד"ר שמואל סרצ'נסקי , בצריף בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר. אביו של השר היה רופאו האישי של דוד בן גוריון. בשדה בוקר נפגשו עם חברים ועם המחנכת חברת הקיבוץ .

בפגישת העבודה הציג ראש המועצה שמוליק ריפמן את הנושאים והאתגרים המרכזיים שעל סדר היום של רמת הנגב.


היום אחר הצהריים ביקר שר הפנים, ח”כ גדעון סער ברמת הנגב.

 

בפגישת העבודה הציג ראש המועצה שמוליק ריפמן את הנושאים והאתגרים המרכזיים שעל סדר היום של רמת הנגב: קידום ופיתוח ההתיישבות, קידום הליכי ההרחבות והקמת הישובים, מעורבות המועצה בפרויקטים חברתיים לאומיים, הסדרת הישובים הבדואים, ועדות החקירה לגבולות והכנסות ואתגרים בניהול השטחים הפתוחים.

שיאו של הביקור היה בביקור השר בליווי אביו, ד”ר שמואל סרצ’נסקי , בצריף בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר. אביו של השר היה רופאו האישי של דוד בן גוריון. בשדה בוקר נפגשו עם חברים ועם המחנכת חברת הקיבוץ .

  (8/10/2013)