חדשות

ביטול הרצאה “משמעת ללא עונשים” של בית ספר להורים

עקב תנאי מזג האוויר, ההרצאה “משמעת ללא עונשים “מרצה: אנבלה שקד
שהייתה אמורה להתקיים מחר 7.1.15 נדחית ,מועד חדש יפורסם בהמשך.


עקב תנאי מזג האוויר, ההרצאה “משמעת ללא עונשים “מרצה: אנבלה שקד
שהייתה אמורה להתקיים מחר 7.1.15 נדחית ,מועד חדש יפורסם בהמשך.