חדשות

אתר מרחצאות נווה מדבר סגור

לידיעת התושבים,
אתר מרחצאות נווה מדבר סגור לקהל.


לידיעת התושבים,

אתר מרחצאות נווה מדבר סגור.