חדשות

אושרה להפקדה תוכנית דרך הבשמים וארץ המכתשים

טיול גמלים במדבר

לאחר יותר מעשר שנים, אישרה היום המועצה הארצית פה אחד
את הפקדת תכנית “מרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים”


לאחר יותר מעשר שנים, אישרה היום המועצה הארצית פה אחד
את הפקדת תכנית “מרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים”

 

שמוליק ריפמן ראש המועצה האזורית רמת הנגב שביחד עם רשות מקרקעי ישראל הובילה את קידום התוכנית :
“התוכנית מסדירה את השימור והפיתוח של כ 25% משטחה של מדינת ישראל ( 6 מליון דונם בנגב מהערבה התיכונה דרך רמת הנגב הערים הנבטיות העתיקות) .
חשיבותה היא בהגדרת אפשרויות הפיתוח התיירותי מחד ומתן הגנה סטטורית לערכי נוף ומורשת לדורות הבאים, מאידך.”

 

בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה שנערכה היום, 5.1.15 אושרה פה אחד להפקדה תכנית 4/14/55, הנוגעת להכרה בחשיבות הערכים הגלומים במרחב “דרכי הבשמים וארץ המכתשים”. במהלך הכנתה הביאה התכנית להכרזת המרחב כאתר מורשת עולמית ע”י אונסקו.

 

התוכנית מבקשת לייצר הגנה סטטוטורית על דרכי הבשמים, הערים העתיקות, מכלולי החקלאות ונופי המדבר הייחודיים. בהגדרת “רצועות חיץ” לאורך דרכי הבשמים מאפשרת התכנית הגנה על תוואי הדרכים מפני פעילות פיתוח לא מבוקרת.
התכנית מעודדת את שימור המכתשים כנכס נופי וגאולוגי יחודי. בתחומי המכתשים תותר בניה מצומצמת בתנאי שמרבית שטחם תישאר כשטח פתוח וכי הבינוי ירוכז במספר מצומצם של מוקדים, וככל הניתן בשטחים מופרים. תכנית סטטוטורית ברמה מחוזית תוכל להבטיח גיבוי חוקי הולם לקיומו של מרחב מוגן, רחב ככל הניתן, המיועד לשימור הערכיות הגבוהה שלו, וכן תכוון לפיתוח תיירותי בר קיימא המאזן בין צרכי השימור לבין דרישות הפיתוח.

 

מזמיני התכנית הינם רשות מקרקעי ישראל ומועצה אזורית רמת נגב. בהכנת התכנית לקחו חלק רשות הטבע והגנים ומועצות אזוריות ומקומיות במרחב התכנית. התכנית נערכה על ידי צוות בראשות משרד ת.י.ק פרויקטים-אדריכלים ומתכנני ערים, בעריכת המתכנן זאב טמקין והאדריכל אסף שקד. בראשות ועדת ההיגוי עמד מינהל התכנון.

 

התכנית נועדה גם לפתח את ענף תיירות המדבר בנגב, באמצעות הקמת מתקני תיירות בזיקה לנושאי העניין של הדרכים העתיקות והמכתשים. מטרתם של מרכיבי התיירות היא למנף את הפיתוח הכלכלי של המרחב על ידי שילוב מרכיבים תיירותיים הנשענים על אתרי המורשת והטבע שבתחומו.
התכנית מאפשרת הכנת תכניות מפורטות למוקדי תיירות במגוון גדלים ושימושים כגון מוקדי תיירות, בהם תותר הקמת אכסון מלונאי לשרותי תיירות בעלי אופי מידברי, הקמת חניונים למנוחה וריענון בהם יותרו תחנות מידע, הסעדה, ומסחר תיירותי. ה
תכנית תתיר גם פיתוח חניוני לילה הפרוסים במרחב, המיועדים לשהיית לילה של מטיילים בחיק הטבע, לצורך הקמת תשתית לקרוואנים ניידים, אוהלים קבועים ושרותים נדרשים.
כמו כן נקבעו על דרכי הבשמים שערים להקמת תחנות מידע ומתקנים לבילוי בחיק הטבע ומצפורי נוף.