משרד הפנים

משרד הפנים – שלוחת רמת הנגב

 

מירי טוכטרמן – נציגת משרד הפנים 
טלפון – 08-6564152 | פקס – 08-6564100 | דוא"ל – miri@rng.org.il

 

שעות קבלת קהל במועצה

בימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 15:00

ידע *350)

 

משרד הפנים משרת את תושבי המועצה בנושאים הבאים:

 

תעודת זהות

 

טופס בקשה לתעודת זהות (תעודה ו/או ספח)

ראשונה  + 2 תמונות + צילום ספח ת.ז. של אחד ההורים – ללא תשלום.
בלויה + 2 תמונות – ללא תשלום.
אבודה או גנובה + 2 תמונות ומסמך מזהה – 115 ש"ח (רק במשרד הפנים ב"ש)
* נוכחות חובה של המבקש

 

דרכונים

 

טופס בקשה לדרכון

ראשון או חידוש (כעבור 10 שני מיום הוצאתו)
מבוגר- 280 ש"ח במזומן + 2 תמונות + הצגת תעודת זהות
קטין (עד גיל 18) – 140 ש"ח + 2 תמונות (כעבור 5 שני מיום הוצאתו)
* נוכחות חובה של המבקש, ילדים בליווי אחד ההורים.
* במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני ההורים.

דרכון כפול– 450 ש"ח + 2 תמונות (תשלום דרך האינטרנט או  במשרד הפנים ב"ש)

הארכת תוקף דרכון מבוגר (בטווח 10 שנים) – ללא תשלום.
* נוכחות חובה של המבקש
טופס בקשה להארכת תוקף דרכון

התשלום במזומן בלבד!
ישנה אפשרות להגיש בקשה באתר המקוון של משרד הפנים (אגרה נמוכה יותר)  www.gov.il

* עלות השירות באמצעות האינטרנט  –
מועד חורף מתאריך  1/11/2015 עד 28/2/2016 – בגיר 195 ₪ | קטין 90 ש"ח

 

שינוי מען

 

טופס בקשה לשינוי מען

יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור תושב מהישוב – ללא תשלום.
* נוכחות חובה

 

שינוי שם

 

תעודת זהות מלאה +2 תמונות ודרכון בתוקף 115 ₪
לא ניתן לקבל בקשה ברשות – לפנות ישירות למשרד הפנים בב"ש.

 

איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה / בחירת שם

 

נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא תשלום, בפעמים הבאות תשלום 20 ₪.

 

 

משרד הפנים באר שבע

 

שעות קבלת קהל במשרד הפנים ב"ש (מרכז מידע *3450)

בימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00-12:00
בימי ב' – בין השעות 14:30-17:00
בימי ד' – בין השעות 13:30-17:00

 

טפסים מאתר משרד הפנים

 

טופס בקשה לתעודת זהות (תעודה ו/או ספח)

טופס בקשה לדרכון

טופס בקשה להארכת תוקף דרכון

טופס בקשה לשינוי מען