החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע”מ

ליווי יזמים ועסקים

קידום יזמות או פרויקט ברמת הנגב

 

 איך מתקדם פרוייקט:

 

שלב א

הגשת נייר רעיוני לחברה הכלכלית – אל עוזי
פקס: 08-6564100
מייל: uzi@rng.org.il

 

שלב ב

פגישה עם הגורמים הרלוונטיים במועצה: ראש המועצה/ מנהלי תאגידים/ מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות.

 פתיחת עסק קטן- פנייה לאחד הגורמים הבאים בהתאם לנושא:

  1. תיירות- שחר שילה | טל. 08-8681635
  2. חקלאות- יענקלה מוסקוביץ’ | טל. 08-6557919 (שלוחה 0)
  3. אחר- מעוף, סניף דימונה- 076-8844894

 

פתיחת עסק גדול- פנייה לחברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע”מ

עוזי חבשוש | טל. 08-6564107

 

שלב ג

קבלת אור ירוק לקידום המיזם בכפוף לבדיקת היתכנות ראשונית/ אישור ראש המועצה/ אישור פורום פיתוח

 

שלב ד

מינוי יועץ כלכלי במימון של 75% ממט”י או מהחממה התיירותית, 25% במימון היזם להכנת פרוגראמה ותוכנית כלכלית לפרויקט

 

שלב ה

אישור התכנית הכלכלית בוועדת השיפוט הרלוונטית (משרד התיירות/ משרד התמ”ת/ החטיבה להתיישבות)

 

שלב ו

טיפול בסוגית הקצאת קרקע ותכנון מתארי בליווי המועצה לשם קידום המיזם מול וועדות התכנון ומנהל מקרקעי ישראל

 

שלב ז

הוצאת היתרי בנייה והקמת הפרויקט בליווי המועצה