אגף הנדסה והתיישבות

פרוייקטים באגף ההנדסה

אגף הנדסה והתיישבות שמח להציג את מגוון הפרוייקטים המתבצעים ברחבי המועצה:

 

 

הרחבות ופיתוח ההתיישבות:

 

 • במדרשת בן גוריון מתבצעות השלמות הפיתוח לשלב ב’ בשכונת נווה בוקר.
 • במרחב עם עבודות פיתוח להשלמת שלב א’ בישוב. בנוסף במרחב עם משרד הבינוי והשיכון מתקדם עם התכנון המפורט לקראת יציאה לביצוע שלב ב’ בישוב.
 • בשכונות החדשות באשלים וטללים מותקנת בימים אלו תאורת רחוב זמנית עד להשלמת הפיתוח. אנו תקווה שתאורה זו תקל במקצת על המתיישבים החדשים.
 • ברביבים מוקמת שכונה חדשה של 18 מבנים יבילים בגודל 69 מ”ר כל אחד.
 • בכמהין הוצבו 8 מבנים יבילים הנמצאים בתהליכי שפוץ עבור קליטת משפחות.
 • ברתמים הסתיים פרויקט הצבה ושיפוץ של 13 יחידות דיור יבילות ובחודש הקרוב יאוכלסו כל המבנים בנקלטים חדשים.
 • קדש ברנע– יש קבלן זוכה ובימים הקרובים יצא צו תחילת עבודה, בתוך כשנה וחצי אמורים להיות מוכנים 32 מגרשים לשיווק למשפחות חדשות.

הקמת שכונות אלה דורשת תכנון, אשורים סטטוטוריים, עבודות פתוח ושפוץ וכמובן – לא מעט תקציב.
זוהי הזדמנות להודות לחטיבה להתיישבות ולמשרד הבנוי והשיכון ול”אור משימות לאומיות” על התמיכה המאד משמעותית בפיתוח ההתיישבות ברמת הנגב.

 

בביצוע:

 

 • הושלמה בנייתו של שלב ב’ בביה”ס צין במדרשת בן גוריון, בימים הקרובים תבוצע מסירה סופית לפרויקט.
 • כחלק ממרחב הצמיחה בבית ספר משאבים, מבוצעת החממה לימודית.
 • שתי כיתות יבילות עבור התיכון לחינוך סביבתי, שהגיעו בתחילת שנת הלימודים.
 • החלפת גגות אסבסט ב 4 גני ילדים במשאבי שדה וברביבים.
 • עבודות ביוב באר מלכה– יצא מכרז ב 10/8/14 יוכרז על הקבלן הזוכה.
 • במדרשת בן גוריון הסתיים השיפוץ במרפאה.
 • אולם ספורט– במהלך החודשיים הקרובים נתחיל בבניית אולם ספורט חדש במדרשה.
 • מבנה יביל לשירותי טיפת חלב הוצב ושופץ מול המרפאה האזורית במועצה.
 • במרכז האזורי הולכת ונבנית תחנת משטרה חדשה. במסגרת העבודות בוצעו התאמות למחסני המועצה ולמגרש החנייה לאוטובוסים. תודה לניני כפיר על ביצוע יעיל ומהיר של הפרויקט.
 • הושלמה בנייתו של מרכז ההפעלה האזורי במועצה. המרכז כולל ציוד מתקדם שישרת את המועצה בזמן חירום.
 • בקבוץ שדה בוקר יוקם בית כנסת בגודל 120 מ”ר הוכרז הקבלן הזוכה ואנו ממתינים לתחילת עבודה בקרוב.
 • בכפר רתמים יוקם בית כנסת חדש גם כאן קיים קבלן זוכה ובשבועות הקרובים ניכנס לעבודה.
 • בקיבוץ משאבי שדה, כביש גישה לבית הספר משאבים מבוצע בימים אלה , במסגרת העבודות נשלים את כביש האספלט מאולם הספורט ועד בריכת השחייה.
 • דרכים ביטחוניות – ב- 20/7/14 ניתן צו תחילת עבודה לקבלן ומיד אחרי הרמאדן יכנס הקבלן לביצוע.
 • מבוצעות עבודות הפיתוח לאזור התעשייה רמת הנגב וכביש הגישה למפעלי אורון– מהיציאה מהמכתש הגדול ועד למפעלים.

 

לקראת מכרז:

 

 • גן ילדים בקדש ברנע.
 • בית ספר דתי אזורי שיוקם בסמוך למועצה
 • מעון יום במדרשת בן גוריון
 • הזמנת 10 מבנים יבילים לכפר הנוער ניצנה לטובת קליטה של משפחות לשכונה הקהילתית
 • תשתיות ל6 מבנים לקיבוץ טללים

 

נתנאל כהן,
מנהל אגף הנדסה והתיישבות