אגפים ומחלקות

מבנה ארגוני – מועצה אזורית רמת הנגב

תרשים ארגוני רמת הנגב 17.8.2015